สวัสดีครับเพื่อนๆ กลับพบกับ How to ของผมกันอีกแล้ว วุ่นๆ กับงานหลายๆ อย่างมากเดือนนี้ แต่สู้ครับ!!

     ใน DA ผมได้เปิดกิจกรรม "Do you have req